Google LLC

Google Calendar 20-08-2020

ڈاؤن لوڈ کریں (22.78 MB)
4.3

کی تفصیل Google Calendar

‏برنامه رسمی «تقویم Google» را برای تلفن و رایانه لوحی Android خود دریافت کنید تا در زمان صرفه‌جویی کنید و بیشترین بهره را از هر روزتان ببرید.
• روش‌های مختلف برای مشاهده تقویم - به‌سرعت بین نمای ماه، هفته و...
مزید دکھائیں
‏برنامه رسمی «تقویم Google» را برای تلفن و رایانه لوحی Android خود دریافت کنید تا در زمان صرفه‌جویی کنید و بیشترین بهره را از هر روزتان ببرید.
• روش‌های مختلف برای مشاهده تقویم - به‌سرعت بین نمای ماه، هفته و روز جابه‌جا شوید.
• رویدادها از Gmail - رزرو پر
Google Calendar

20-08-2020

‏• اکنون وقتی رویدادی ایجاد یا ویرایش می‌کنید، می‌توانید مستقیماً با شبکه «تقویم» تعامل برقرار کنید و به‌راحتی وقت آزاد مناسب برای خود و مهمانانتان را برای جلسه انتخاب کنید.
• اکنون می‌توانید «طرح زمینه تیره» را در دستگاه‌های دارای Android N+‎ فعال کنید.

Google Calendar زمرہ جات
بهره وری
اضافی معلومات
زمرہ جات:
تازہ ترین ورژن:

20-08-2020

دستیاب
آخری بار تازہ کاری:

01-09-2020

ضرورت:

Android Android+

Google Calendar کی طرح
Меню