ประสิทธิภาพการทำงาน
3.9
3.7
4.6
4.6
4.5
4.3
4.4
4.6
4.6
4.1
4.6
4.3
4.1
4.2
4.0
3.8
4.5
4.7
4.4
4.5
4.8
4.4
Меню